VAREN WAAR GEEN WATER IS

De Regge

Levensader van Twente

De Regge ontspringt bij Westerflier, in de nabijheid van Diepenheim, en mondt uit in de Vecht bij Ommen. Uniek voor ons land is dat deze rivier begint en eindigt in Nederland. De Regge is een regenrivier die vroeger al het water opving van het gewest Twente. In de winter werd soms zoveel water aangevoerd dat uitgestrekte gebieden onder water stonden. Almelo, als geografisch dieptepunt, stond in grote delen van de stad in 1946 nog blank. Pas toen het Waterschap de Regge gekanaliseerd en gestuwd had was de wateroverlast bedwongen. Door de Regge had Twente een belangrijke verbinding met de Hanzesteden Zwolle en Kampen. In die tijd waren de landwegen vaak onbegaanbaar, in de wintermaanden modderwegen en in de zomer mul zand. Maar met de Enterse zomp, een platbodem, kon grote vrachten over het water vervoerd worden. Momenteel varen weer 3 zompen over de Regge, maar nu met toeristen, die genieten van de mooie natuur en de rust op het water.

Samen met de Twickelervaart, de Schipbeek en de IJssel en de wateren vanuit Zwolle richting Friesland zijn daarmee de belangrijkste waterwegen van Overijssel genoemd, afgezien van de later gegraven kanalen.

Van Overstroomde Broeklanden tot Flora en Fauna's Herleving

De sterk meanderende Regge is een regenrivier, die vroeger al het water opving van het gewest Twente. In de winter werd zoveel water aangevoerd dat er constant uitgestrekte gebieden onder water stonden, met name de broeklanden, waaraan namen als Enterbroek, Deldenerbroek, Bornerbroek en Elsenerbroek nog herinneren. Ook Almelo, als geografisch dieptepunt, stond vaak blank. Als voorbij Hellendoorn, bij Schuilenburg, de planken van het molenschut niet op tijd verwijderd werden, was het gevolg daarvan nog in die broeklanden te merken.

Pas toen het Waterschap Regge en Dinkel de Regge gekanaliseerd had, was de wateroverlast zo ongeveer bedwongen, enkele calamiteiten daargelaten. Berucht waren de Hellendoornse rakken, waar men, in de bochten rondvarend, bijna weer op eenzelfde punt terecht kwam.

De rivier kreeg te maken met ernstige vervuiling. In de jaren ’60 was er geen vis meer te bekennen, de paling uitgezonderd. Het was vooral te wijten aan de afvoer van (chemische) stoffen uit de fabrieken. Dank zij de waterzuiveringsinstallaties is de Regge weer schoon en is de visstand goed te noemen en sterk gevarieerd. De ijsvogel, een van de gevoeligste sensoren van het milieu wordt weer gedurig gesignaleerd.

De Regge

Natuurlijke Pracht en Recreatieve Bloei in het Hart van Overijssel

De Regge is nog steeds een regenrivier, maar ook een recreatie-rivier bij uitstek, met een drukbezochte camping, veel vissers, en de toeristenvaart met kano’s, de twee Enterse zompen en een elektrische boot. Naast een mooie Regge zijn goede waterstanden belangrijk voor landbouw, recreatie en natuur. Het waterschap Vechtstromen heeft verschillene projecten uitgevoerd. Met name in de buurt van Enter is de laatste jaren veel veranderd. Er is een meer natuurlijke inrichting van de Regge in het Enters Reggedal gekomen. Daarnaast zijn in opdracht van de provincie Overijssel vele hectares nieuwe natuur gerealiseerd. Ook is de bevaarbaarheid van de Enterse Zomp (tussen de Lee en het Exoo) ingepast en gegarandeerd. Momenteel is het project bij de Pelmolen te Rijssen van waterschap Vechtstromen actueel.